Zawieszenie terminów sądowych w czasie trwania epidemii koronawirusa

adwokat Katarzyna Zagata
02.04.2020
Czy w czasie trwania epidemii koronawirusa trzeba składać środki odwoławcze? Jakie działania podjąć aby nie przegapić terminu na wniesienie apelacji?

W dniu 14 marca 2020r. został wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. W dniu 20 marca 2020r. wprowadzono w Polsce stan epidemii. Co najmniej do końca kwietnia 2020r. w sądach zostały odwołane rozprawy. Nie oznacza to, że sądy nie sporządzają uzasadnień wcześniej wydanych wyroków i postanowień, od których doręczenia zaczynają biec terminy na wniesienie środków zaskarżenia.

 

Zgodnie z ustawą dot. tzw. tarczy antykryzysowej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminy procesowe i sądowe nie rozpoczynają biegu, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu. To oznacza, że jeśli termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty albo apelacji od wyroku przypadałby po w/w dacie – wówczas nie musimy wnosić środka zaskarżenia w czasie trwania stanu epidemii, ale powinniśmy zrobić to po ustaniu tego stanu.

 

Zgodnie z  art.15zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art.15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

10) innych postępowaniach  prowadzonych na podstawie ustaw

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli odebrałeś uzasadnienie wyroku w czasie trwania epidemii, to termin na wniesienie apelacji rozpocznie bieg dopiero po ustaniu tego stanu. Sytuacja, z którą wszyscy się zmagamy jest bezprecedensowa, dlatego żeby mieć pewność, że nie przegapisz żadnego terminu najlepiej zgłosić się po pomoc do profesjonalnego pełnomocnika.

UWAGA! AKTUALIZACJA! od 23 maja 2020r. zostały odwieszone terminy sądowe i procesowe.

 

 

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.