Co grozi za alienację rodzicielską?

adwokat Katarzyna Zagata
14.01.2021
Twoja była partnerka/partner uniemożliwia kontakt z dzieckiem? Pomimo wydania wyroku lub postanowienia sądu masz utrudniane kontakty z synem lub córką? Sprawdź jak możesz domagać się wykonywania prawa do kontaktów z dzieckiem.

Jeśli uzyskałeś już orzeczenie sądu regulujące kontakty z dziećmi po rozstaniu, np. w drodze zabezpieczenia (w tym artykule opisuję jak wygląda taka procedura), a pomimo to nadal nie możesz widywać się ze swoim dzieckiem, możesz skorzystać z kilku rozwiązań prawnych aby doprowadzić do realizacji kontaktów.

Przede wszystkim przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zagrożenie przez sąd osobie, która utrudnia kontakty nakazaniem zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej za każde naruszenie. Pamiętaj, że w sądzie liczą się dowody, a nie twierdzenia dlatego dokumentuj każdy przypadek utrudniania kontaktów. Zgodnie z art.  59816  §  1 k.p.c.  Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

Możesz również dochodzić swoich praw na gruncie powództwa o ochronę dóbr osobistych. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wyrażonym w  wyroku z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. akt I Aca 202/15 więź rodzica z dzieckiem jest jednym z podstawowych dóbr osobistych człowieka, którego naruszenie wiąże się ze znacznym cierpieniem psychicznym. Zgodnie z art. 448 k.c. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. W tym artykule przeczytasz jak dochodzić ochrony dóbr osobistych.

Nie ulega wątpliwości, że alienacja rodzicielska jest formą przemocy psychicznej. W związku z powyższym jej stosowanie poprzez uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem  może świadczyć o popełnianiu przestępstwa znęcania się. Zgodnie z Art.  207.  §  1 k.k.  Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. §  1a.  Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Oprócz skutków prawnych należy pamiętać, że celowe i nieuzasadnione alienowanie dziecka od jednego z rodziców jest sprzeczne z dobrem małoletniego i powoduje poważne skutki psychiczne. Oczywistym jest, że nie należy pozwalać na kontakty  dziecka z rodzicem, który stosuje wobec niego przemoc, jednakże niniejszy artykuł nie dotyczy takiego przypadku. Wówczas należy również uregulować kontakty w sądzie (co może doprowadzić do ich zakazania). W takiej sytuacji rodzic, który posiada orzeczenie sądu zakazujące kontaktów nie naraża się na zarzut alienacji.

Pamiętaj, że przed rozpoczęciem sprawy w sądzie warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw rodzinnych.

W tym artykule możesz przeczytać co grozi za niepłacenie alimentów.

Photo by Janko Ferlič on Unsplash

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.