Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

adwokat Katarzyna Zagata
12.12.2017
Zastanawiasz się jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu w wypadku samochodowym? Sprawdź co oprócz odszkodowania możesz uzyskać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Jeśli uległeś wypadkowi komunikacyjnemu ubezpieczyciel sprawcy powinien pokryć wszelkie koszty związane z tzw. szkodą na osobie. Należy Ci się nie tylko zwrot wszelkich kosztów związanych z rekonwalescencją, np. zwrot kosztów dojazdów do szpitala lub na rehabilitację, ale również zwrot kosztów leczenia. Na żądnie poszkodowanego ubezpieczyciel powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia.

Jeżeli z powodu wypadku utraciłeś zdolność do pracy powinieneś zażądać od ubezpieczyciela zwrotu utraconych zarobków za czas niezdolności do pracy. Jeśli na skutek wypadku nie możesz wykonywać już poprzedniej pracy warto zabiegać o pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów przygotowania do innego zawodu.

Kolejnym świadczeniem,  które powinno zostać Ci przyznane jest renta. Przysługuje ona jeżeli utraciłeś całkowicie lub częściowo zdolność do pracy albo jeżeli zwiększyły się Twoje potrzeby lub zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Jeśli po opuszczeniu szpitala wymagałeś dalszej pomocy, np. w robieniu zakupów, dojazdach na rehabilitację, sprzątaniu, przygotowaniu posiłków powinieneś ubiegać się o zwrot kosztów opieki. Przysługują Ci one bez względu na to czy opiekę nad Tobą sprawowały osoby najbliższe, czy podmioty profesjonalnie świadczące tego typu usługi. Przyznanie tych kosztów nie jest uwarunkowane rzeczywistym ich poniesieniem przez poszkodowanego, a jedynie wykazaniem, że były one konieczne.

Zadośćuczynienie przysługuje ofierze wypadku za doznaną krzywdę. Suma zadośćuczynienia powinna być zatem adekwatna do rozmiaru doznanych cierpień psychicznych i fizycznych. Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę szacując wysokość zadośćuczynienia?

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (wyrok z dnia 13.07.2017r., sygn. akt I ACa 1058/16) „O rozmiarze szkody niemajątkowej decydują takie czynniki jak m.in. stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i długotrwałość, nieodwracalny charakter następstw zdarzenia. Również wiek poszkodowanego odgrywa istotną rolę - utrata zdolności do pracy i możliwości samorealizacji oraz czerpania przyjemności z życia wywołuje niewątpliwie silniejsze cierpienia psychiczne u człowieka młodego, niż u człowieka w wieku dojrzałym czy wręcz podeszłym. Głębsze będzie poczucie krzywdy u człowieka, który doznał kalectwa będąc w pełni sił, niż u człowieka dotkniętego ograniczeniami związanymi z wcześniejszą niepełnosprawnością. Należy uwzględniać również rodzaj wykonywanej pracy, dotychczasową aktywność, szanse na przyszłość, poczucie przydatności społecznej oraz bezradność życiową.”

Jakie zadośćuczynienie można dostać za wypadek samochodowy? Kwota przyznanego zadośćuczynienia jest zależna od rozmiaru krzywdy i należy ją określać indywidualnie. Przykładowo Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał (w wyroku z dnia 11 października 2017r., sygn. akt V ACa 928/16) za odpowiednie zadośćuczynienie w wysokości 500.000 zł. dla pokrzywdzonej, która na skutek wypadku samochodowego stała się osobą niepełnosprawną.

Często zakłady ubezpieczeń zaniżają wartość przyznanych świadczeń. Poszkodowany może jednak dochodzić swoich praw w sądzie, co znacznie zwiększa szansę na przyznanie adekwatnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

Photo by Tyson Dudley on Unsplash

 

Tagi:

« Wróć do listy wszystkich artykułów

Zamów darmową wycenę sprawy

Skontaktuję się z Tobą w ciągu 24 godzin.